«ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ: ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»


Η ομάδα της Αντίρροπον ΑμΚΕ σας προσκαλεί να διαμορφώσουμε μαζί μια σειρά από δράσεις
με στόχο η «φωνή» των νέων να γίνει πιο δυνατή για θέματα που τους αφορούν.

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ», με Εταίρο τον Όμιλο UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με συμμετοχή του Συνηγόρου του Παιδιού σε ειδικές συναντήσεις/συζητήσεις με εφήβους, υλοποιεί το Έργο «Φρυκτωρία: Ανοίγοντας τον δρόμο στους αυριανούς πολίτες» από τον Απρίλιο του 2015.

Βασικός σκοπός του Έργου είναι να γνωρίσουν οι έφηβοι τα πολιτικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού (1989).

Οι νέοι και οι νέες που συμμετέχουν στο Έργο προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.

Μέσα από αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία, και αυτό το καινοτόμο Έργο, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ερεθίσματα για να σκεφτούν γύρω από κοινωνικά ζητήματα, που επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους και τη σχολική κοινότητα αλλά και τον οικογενειακό ιστό. Οι νέοι και οι νέες θα μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον, να μάθουν να διεκδικούν, να αυτονομούνται, να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες με σκοπό να γίνουν πιο ώριμοι και να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

  • Εργαστήρια με βιωματικά παιχνίδια για τη γνωριμία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των  εφήβων.

  • Μαθητικά Συμβούλια με σκοπό την παραγωγή αιτημάτων από τους εφήβους και την προώθηση τους στις τοπικές αρχές.

  • Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (forum), για την ανταλλαγή απόψεων με άλλα σχολεία και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη δημιουργία συνθηκών συνύπαρξης.

  • Έκδοση λευκώματος με έργα, φωτογραφίες και κείμενα των παιδιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

  • Εργαστήριο Forum Theater (Κοινωνικό και Πολιτικό θέατρο).

  • Οργάνωση τελικού φεστιβάλ, στο οποίο θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και οι εντυπώσεις των εφήβων από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα θα λάβει χώρα και η παράσταση από το εργαστήριο Forum Τheatre.

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως  EEA Grants. Διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Go to top